Официални правила промоция "КУПИ ЛАМИНАТ И ПОЛУЧИ ОТСТЪПКА ЗА ПОКУПКА НА БОИ ЛЕКО И SPIRIT"

02.09.2016

 

"ПРОМОЦИЯ "КУПИ ЛАМИНАТ И ПОЛУЧИ ОТСТЪПКА ЗА ПОКУПКА НА БОИ ЛЕКО И SPIRIT"

 

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА Организатори на промоцията са „Оргахим” АД с адрес гр. Русе, бул. „Трети март” 21 и "Mr. Bricolage" ЕООД с адрес гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” № 115А

2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА Промоцията започва на 01.09.2016 г. и продължава до 31.10.2016 г., включително.

3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА 3.1. Промоцията е с национален обхват и се отнася за всички магазини Mr. Bricolage в страната. 3.2. Информацията относно промоционалните условия може да се получи на интернет страницата на Mr. Bricolage - www.mr-bricolage.bg и на интернет страницата на Оргахим www.orgachim.bg, както и в магазините на Mr. Bricolage в цялата страна.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА Право на участие имат всички клиенти(физически и юридически лижа), направили покупка на ламиниран паркет на стойност минимум 200лв. с ДДС, в който и да е от магазините на Mr. Bricolage, в периода 01.09.2016г. - 31.10.2016 г. В промоцията имат право да участват и служители на „Доверие Брико“ АД и членове на техните семейства, както и служители на „Оргахим“ АД и членове на техните семейства.

5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА Всеки клиент на Mr. Bricolage, направил покупка на ламинат на стойност минимум 200лв. с ДДС, в магазините на веригата в периода 01.09.2016г. - 31.10.2016 г. получава талон за отстъпка. Талоните за отстъпка са 2/два/ вида с 5 /пет / % отстъпка и 10/десет/% отстъпка, описани по- долу в общите условия. Талоните се получават на касата в магазина след издаване на касова бележка за направена покупка на ламиниран паркет. Така издадения талон е за еднократна отстъпка.

Талоните за еднократна отстъпка се получават при следните условия: При покупка на ламиниран паркет на стойност 200/двеста /лева – талон за еднократна отстъпка от 5/пет/% за покупка на вододисперсионни бои Леко и Spirit При покупка на ламиниран паркет на стойност 400/четиристотин /лева – талон за еднократна отстъпка от 10/десет/% за покупка на вододисперсионни бои Леко и SpiritСлед получаването на отстъпката при направена покупка на бои описани по- долу в общите условия, талона се оставя на касата в магазина. Талоните са валидни до 15.11.2016г.

6. ОБЩИ ПРАВИЛА 6.1. Продукти, участващи в промоцията: Леко интерин – 1L; 2,5L; 4L; 8,5L; 15L Леко със сребърни йони - 2,5L; 4L; 8,5L; 15L Леко сатен - 1L; 2,5L; 8,5L Леко боя за влажни помещения - 1L; 2,5L; 4L; 8,5L Spirit Latex Impeccable White – 1L; 2,5L; 5L Spirit Tint Base White mat&satin - 1L; 2,5L; 5L Spirit Tint Base Semitransparent mat&satin - 1L; 2,5L; 5L Spirit Tint Base Transparent mat&satin - 1L; 2,5L; 5L

Допълнителната отстъпка не е валидна, когато гореописаните продукти и опаковки са с намалена цена или в друга промоционална активност, обявена на видно място в магазините. Отстъпката е валидна само за цената на посочените продукти от рафт(не е валидна за тонирането на същите) Отстъпка се получава срещу предоставен талон за еднократна допълнителна отстъпка, при заплащане на касата в магазина. Талоните с допълнителна еднократна отстъпка са валидни за всички магазини от веригата Mr. Bricolage .

7. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА Правилата на промоцията са публикувани на уеб сайта на Mr. Bricolage - www.mr-bricolage.bg и на интернет страницата на Оргахим www.orgachim.bg и са на разположение на клиентите в магазините на Mr. Bricolage. Участието в промоцията означава, че клиентите приемат настоящите правила."