​Официални правила на Кампанията „10% отстъпка на всички градински мебели, чадъри, шатри, басейни и барбекюта"

17.08.2016

Официални правила на Кампанията „10% отстъпка на всички градински мебели, чадъри, шатри, басейни и барбекюта

1. Организатор на Кампанията. Официални правила.
1.1. Кампанията „10% отстъпка на всички градински мебели, чадъри, шатри, басейни и барбекюта” („Кампанията”) се организира и провежда от „Доверие Брико” АД, ЕИК 130006992, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1784, бул. „Цариградско шосе” № 115, („Доверие Брико”).
1.2. С участието си в Кампанията участниците приемат изложените тук Официални правила на Промоцията („Официални правила”).
1.3. Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на Кампанията на интернет страницата на Доверие Брико www.mr-bricolage.bg, както и в магазините Мосю Бриколаж.
1.4. Доверие Брико си запазва правото да допълва и да променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им обявяване на интернет страницата на Доверие Брико www.mr-bricolage.bg и в магазините Мосю Бриколаж.

2. Територия на провеждане и продължителност на Кампанията.
2.1. Кампанията се организира и провежда във всички магазини Мосю Бриколаж на територията на България.
2.2. Кампанията важи в периода от 18.08.2016 г. до 31.08.2016 г. включително и е ограничена до изчерпване на наличностите.

3. Право на участие в Кампанията.
3.1. Право на участие имат всички клиенти, които в периода по т.2.2. от настоящите Официални правила са направили покупка на продукти, включени в Кампанията, от някой от магазините Мосю Бриколаж в страната.
3.2. В Кампанията имат право да участват и служители на Мосю Бриколаж, както и членове на техните семейства.

4. Условия за участие в Кампанията.
4.1. Всеки клиент на Доверие Брико, който в периода по т.2.2. от настоящите Официални правила направи покупка на продукт, включен в Кампанията, от който и да било от магазините Мосю Бриколаж в страната, получава 10 % отстъпка от цената на закупения продукт. Отстъпката от 10% се начислява върху цената на продукта, обявена на етикета. Отстъпката от 10% се дава на каса. Кампанията е ограничена до изчерпване на наличностите.

5. Допълнителна информация.
Всички желаещи могат да получат допълнителна информация за Кампанията на интернет страницата на Доверие Брико www.mr-bricolage.bg, както и в магазините Мосю Бриколаж.