Официални правила на Акцията Купи и спечели с Raider

22.08.2016

Организатор на акцията и Официални Правила
Акцията на Mr.Bricolage ("Акцията") се организира и провежда от Доверие-Брико АД („Организатор на акцията")
Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Акцията на Интернет адрес https://www.mr-bricolage.bg/ Участниците в Акцията следва сами да проверяват на https://www.mr-bricolage.bg/ за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Акцията не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните Правила.

Територия на Акцията
Акцията се организира и провежда на територията на Република България в магазини Мосю Бриколаж.

Механизъм, правила и продължителност на Акцията, процедура на предявяване, валидиране и получаване на наградите
Акцията стартира на 24 август 2016 г. и ще продължи до 12 септември 2016 г. От 24 август 2016 г. участниците могат да се включат в акцията „Купи и спечели с Raider“. Участието е обвързано с покупка. За да участват в Акцията, участниците трябва да закупят машина Raider от магазини Mr.Bricolage. Участникът попълва талон за участие в Акцията заедно с двете си имена, имейл адрес или телефон. Участието се прекратява в 21:00 ч. на 12 септември 2016 г. Тегленето на печелившия участник във всеки магазин ще бъде на 13 септември 2016 в 12.00 часа. Печелившите ще бъдат публикувани на https://www.mr-bricolage.bg/ и на https://www.facebook.com/MrBricolage.Bulgaria/?ref=hl на 14 септември 2016.

Наградите са, както следва: по един Смартфон във всеки магазин Mr.Bricolage.

Получаване на наградите
За да получи наградата си, всеки печеливш трябва да се свърже в срок от 6 календарни дни с администратора на Facebook страницата на Mr. Bricolage чрез бутона „Лично съобщение“ и да остави своя адрес и телефон за получаване на наградата. Наградите ще бъдат изпратени от куриерска фирма и предадени на печелившия след удостоверяване на самоличността на печелившия пред куриера.

В случай че награда бъде спечелена от участник под 14 години, Организаторът на акцията ще изиска приемане на наградата от негов родител/ настойник и при липса на такова в посочените срокове, участникът губи правото си на награда. В случай че награда бъде спечелена от участник между 14 и 18 години, Организаторът на промоцията ще изиска съгласие за приемане на наградата от негов родител/ настойник и при липса на такова в посочените срокове, участникът губи правото си на награда. Ако поради непредвидени обстоятелства, технически причини или поради причини, извън компетенциите на Организаторa, награда или награди са увредени или дефектни, не се предвижда замяната им с друга награда или каквато и да е друга алтернатива. Наградата не може да бъде заменена с левовата й равностойност.

Отговорност
Организаторът не носи отговорност за качеството и характеристиката на наградите, както и за спорове за собственост върху наградите. Организаторът не носи отговорност за неизползвани награди.

Критерии за участие в Акцията
Коментари, които не спазват добрия тон, съдържат обиди на расова, етническа или полова основа, съдържат нецензурни думи не участват в жребия за награди и следва да бъдат премахнати от администратор. В Акцията имат право да участват всички физически лица, служителите на Доверие-Брико АД и Райдер, както и техните семейства.

Печеливши участия
Наградите ще се присъждат на участници, които имат право да участват в акцията и които са спазили условията за участие.

Защита на личните данни
Организаторът е регистриран по Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни с удостоверение № 251155. С участието си в настоящата Акцията участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Акцията и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Акцията и в частност за целите на маркетинга, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена и град на местоживеене биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора. Организаторът се задължава да не предоставя личните данни на участниците в Акцията на трети лица освен ако това не е необходимо за целите на участието и награждаването им. Всеки участник има право да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Организатора на адрес гр. София 1784, бул. Цариградско шосе № 115А, Доверие Брико АД, етаж 6.

Официални правила
Информация за акцията може да бъде получена на официалния интернет сайт на акцията https://www.mr-bricolage.bg/ Пълният текст на Официалните правила може да бъде намерен на https://www.mr-bricolage.bg/. Организаторът на акцията запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила в деня на публикуването им на посочения сайт.