Любовта е за двама?
Направи покупка в Мосю Бриколаж на стойност над 40 лв. в периода от 27 август до 29 ноември. Регистрирай номера на касовата бележка онлайн и може да спечелиш четиридневна екскурзия за двама до Париж.
Бон шанс!


  


Съгласие за предоставяне и съхранение на лични данни
Съгласие за получаване на бюлетин
Съгласие с правилата на томболата